Biological Taxonomy Vocabulary 0.2 (Botany) (botany)

This is a specialist botanical variant of the Biological Taxonomy Vocabulary.

URIhttp://purl.org/NET/biol/botany#
LOVhttp://lov.okfn.org/dataset/lov/vocabs/botany
FormatRDF